مازندران

استان مازندران با 24091 كيلومتر مربع مساحت و 2602008 نفر جمعيت از شمال به درياي خزر و كشور تركمنستان، از جنوب به استانهاي سمنان و تهران و از شرق به استان گلستان محدود است.تعداد 15 شهرستان، 36 شهر،38 بخش و 104 دهستان در مازندران وجود دارد كه 43 درصد از شهرها در طول نوار ساحلي واقع شده اند.

دماوندمازندران تنها استاني است كه با سه محور هراز، كندوان و فيروزكوه با مركز كشور مرتبط بوده و سه فرودگاه ساري، رامسر و نوشهر ارتباط هوايي آن را با بقيه نقاط برقرار ساخته و راه آهن سراسري نيز از آن عبور مي كند.
مازندران بنا بر موقعيت طبيعي خود شايد حاصلخيزترين منطقه كشور پهناور ايران باشد كه همه گونه نعمت و فراواني به آن بخشيده شده است.
 

علاوه بر آن جاده ساحلي از رامسر تا بابلسر به طول 220 كيلومتر با فاصله 10 الي 300 متر از كنار دريا ميگذرد.درياي بسته خزر در شمال و قوس عظيم سلسله جبال البرز در جنوب باعث توقف و ايست رطوبت دريا و باران هاي پربركت ميگردد.مساحت كل درياي خزر 438000 كيلومتر مربع ميباشد و از قديم به نامهاي درياي مازندران، خزر، كاسپين، هيركاني، درياي سكوتها و در مـآخذ اسلامي به نامهاي درياي طبرستان، درياي آبسكون، جرجان و بحرالخزر ناميده شده است.


بابلسردرياي خزر با دارا بودن منابع سرشار غذايي و آبزيان متنوع به ويژه خاويار ، در زمينه گذراندن اوقات فراغت نيز داراي ويژگيهاي منحصر به فردي است كه آن را در منطقه متمايز نموده است.استان مازندران به علت وضع خاص اقليمي داراي رودهاي متعدد و پرآب مانند هراز، نكا، تجن، بابلرود و سياهرود است.به طور كلي هواي مازندران معتدل و مرطوب ميباشد.
قله دماوند كه به بام ايران معروف است از جاذبه هاي شاخص مازندران و جهان مي باشد و داراي ويژگيهايي است كه آن را از 300 قله مرتفع ديگر خاورميانه متمايز نموده و به آن شهرت جهاني بخشيده است.