مرکز پژوهشی ابرساختارهای جبری و ریاضیات فازی


 یــــکی از کارکردهای ارزشمند دانشگاهها فعالیت های پژوهشی همراه و همگام با فعالیت های آموزشی می باشد.
یکی از راههای ارتقاء سطح پژوهشی دانشگاهها تاسیس واحدهای پژوهشی در آنها است تا به امر نهادینه کردن پژوهش در کنار و همگام با آموزش اقدام گردد.

مراکز پژوهشی با فراهم آوردن محیط مناسب برای انجام فعالیتهای تحقیقاتی باعث شکوفایی استعدادهای دانشجویان و همچنین ارتقاء سطح پژوهشی استادان می گردد. بویژه واحدهای پژوهشی که دارای پشتوانه اعضای هیات علمی قوی و امکانات پشتیبانی مناسب باشند از عملکرد موثر تری برخوردار خواهند بود.

مرکز پژوهشی ابر ساختار های جبری و ریاضیات فازی که از این پس مرکز نامیده می شود با هدف فراهم آوردن محیط مناسب جهت انجام فعالیتهای پژوهشی در دو زمینه ابرساختارهای جبری و ریاضیات فازی تاسیس شد.
این مرکز در اردیبهشت سال 1385 با مجوز دفتر گسترش آموزش عالی رسماً فعالیت خود را آغاز کرد. باتوجه به فعالیتهای ارزنده محققان داخل کشور در دو زمینه فوق الاشاره که بصورت چاپ مقالات معتبر در مجلات علمی، همایش های داخلی و خارجی، و تربیت دانشجویان در مقاطع تحصیلات تکمیلی در برخی دانشگاهها از جمله دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه تهران، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه مازندران، دانشگاه یزد، دانشگاه سیستان و بلوچستان بخوبی توان علمی محققان داخلی در این دورشته علمی مشهود است. بخصوص اینکه مقالات متعددی از کاربردهای نظریه ابرساختارهای جبری در نظریه فازی و بالعکس در سالهای اخیر به چاپ رسیده است.

در سال 1384 همزمان با برگزاری «نهمین کنفرانس بین المللی ابر ساختارهای جبری و کاربردهای آن AHA 2005» در دانشگاه مازندران سه پیشنهاد از طرف اینجانب بعنوان دبیر کنفرانس به کمیته علمی کنفرانس گردید که توسط کمیته علمی مورد استقبال قرار گرفت در قطعنامه نهایی کنفرانس گنجانده شد.

این پیشنهادات عبارت بودند از:
1ـ تاسیس مرکز پژوهشی ابرساختارهای جبری و ریاضیات فازی در دانشگاه مازندران
2ـ چاپ و انتشار یک مجله علمی بین المللی در زمینه ابرساختارهای جبری
3ـ تاسیس انجمن بین المللی ابرساختارهای جبری
که تاسیس مرکز پژوهشی اولین قدم در راه تحقق پیشنهادات فوق می باشد که انشاءا... با پی گیری مرکز دو پیشنهاد دیگر نیز در آینده نزدیک عملی گردد.
 

اهداف مرکز:

1ـ فراهم آوردن محیط مناسب جهت انجام فعالیتهای تحقیقاتی در زمینه ابرساختارهای جبری، ریاضیات فازی و پیوند بین آنها.
2ـ ایجاد مکانی برای بحث و تبادل نظرهای علمی، در قالب برگزاری سمینارها، کارگاهها و میزگردهای علمی
3ـ جمع آوری منابع علمی بصورت کتاب ، مجله، نرم افزار و مقالات علمی در زمینه ابرساختارهای جبری و ریاضیات فازی.
4ـ مـعرفی فعالیت¬های تحقیـقاتی محققان داخل و خارج در زمینه¬های مرتبط با مرکز و ایجاد ارتبـاط و همکاری¬های علمی مشترک بین محققان داخلی و خارجی
5ـ چاپ و انتشار کتاب ، مجله تخصصی در زمینه ابرساختارهای جبری و ریاضیات فازی
6ـ کمک به تدوین برنامه های آموزشی و سرفصل های دروس مرتبط در مقاطع مختلف تحصیلی
7ـ همکاری با سایر واحدهای پژوهشی داخلی و خارجی و انجمن های علمی مرتبط
8ـ تشویق و حمایت از انجام طرح های تحقیقاتی اساتید و دانشجویان علمی دانشجویان بویژه دانشجویان تحصیلات تکمیلی در زمینه های مرتبط با مرکز

گروههای پژوهشی مرکز:


الف) گروه ابرساختارهای جبری و کاربردهای آن
این گروه در رابطه با اهداف مرکز در زمینه ابرساختارهای جبری و کاربردهای آن فعالیت خواهد نمود.
 

اعضای گروه:
1ـ دکترمحمدمهدی زاهدی ( رئیس گروه)
2ـ دکتر علی ایرانمنش
3- دکتر یحیی طالبی رستمی
4- دکتر بیژن دواز

ب) گروه ریاضیات فازی
این گروه در زمینه های مختلف ریاضیات فازی فعالیت می کند.

اعضای گروه:
1ـ دکتر رضا عامری ( رئیس گروه)
2ـ دکتر بهرام صادقپور گیلده
3- دکتر محسن علیمحمدی
4- دکتر ماشاالله ماشین چی

اهم برنامه های مرکز:

1ـ فراهم آوردن امکانات اولیه پشتیبانی نظیر تجهیزات مورد نیاز ، کامپیوتر، پرینتر
2ـ تهیه کتب و نشریات تخصصی مورد نیاز مرکز
3ـ گردآوری فعالیتهای انجام شده در زمینه های مرتبط با مرکز شامل معرفی محققان فعال و کارهای آنها، معرفی پایان نامه ها، تهیه بانک مقالات چاپ شده در زمینه های مرتبط
4ـ تهیه تارنمای ( Home Page ) مرکز و معرفی اهداف و برنامه های آن
5ـ برگزاری کارگاههای تخصصی
6ـ جلب همکاریهای داخلی و خارجی
7ـ انتشار نشریه تخصصی بین المللی تحت عنوان:
International Journal in Algebraic Hyperstructures ( IJAH )


امید است با حمایت های مادی و معنوی دست اندرکاران در نایل شدن به اهداف مرکز موفق باشیم. در این جا جا دارد از استاد گرانقدر جناب آقای دکتر محمدمهدی زاهدی که از پایه گذاران نظریه فازی و نظریه ابرساختارها در ایران بوده و نقشی بی بدیل در رشد و توسعه این دو نظریه در کشور داشته اند کمال تشکر و قدردانی را نمائیم .
در خاتمه از گروه ریاضی، ریاست محترم دانشکده علوم پایه و جناب آقای دکتر بابائیان ریاست محترم دانشگاه مازندران که از بدو تاسیس این مرکز پژوهشی مشوق و حامی ما بوده اند تشکر و قدردانی می نمایم. با آرزوی پیشرفت، اقتدار و عزت ایران اسلامی.

رضا عامری
رئیس مرکز