آدرس محل برگزاری کارگاه:
بابلسر، دانشکده علوم ریاضی، مرکز پژوهشی ابر ساختارهای جبری و ریاضیات فازی
شماره تلفنهای تماس: 35345413 -011

 

   

بسمه تعالی

 

                      

   هفتمین سمینار تخصصی ابرساختارهای جبری و ریاضیات فازی           

7th Specialiized Seminars on Hyperalgebraic Structures

and Fuzzy Mathematics

مرکز پژوهشی ابرساختارهای جبری و ریاضیات فازی

بابلسر- دانشگاه مازندران 28-29 آبان 1393       

 

 با کمال مسرت به اطلاع می رساند که "هفتمین سمینار تخصصی ابرساختارهای جبری و ریاضیات فازی" دانشگاه مازندران با حمایت دانشگاه مازندران، انجمن سیستم های فازی ایران و قطب ابرساختارهای جبری دانشگاه تربیت مدرس در قالب سخنرانی- های عمومی و تخصصی توسط گروهی از صاحب نظران کشور در تاریخ  29-28 آبان 1393 در دانشگاه مازندران  برگزار می- گردد.

مباحث سمینار:

- ابرساختارهای جبری (فازی) - ریاضیات فازی

مدعوین سمینار:

Dr B. A. Ersoy           University of Bristol (UK)                  

دکتر محمد مهدی زاهدی      دانشگاه شهید باهنر کرمان

دکتر بیژن دواز                  دانشگاه یزد

دکتر رجبعلی برزویی          دانشگاه شهید بهشتی

دکتر رضا عامری               دانشگاه تهران         

ضمناً تعدادی از مقالات ارسالی پس از پروسه داوری توسط هیات داوران جهت ارائه سخنرانی تخصصی پذیرفته می شود.

هزینه ثبت نام و دو وعده ناهار:  1200/000 ریال

ضمناً 40 % تخفیف برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی با ارائه معرفی نامه تعلق می گیرد.

شماره حساب: سیبا 0108780016008 بانک ملی ایران، به نام در آمدهای اختصاصی معاونت پژوهشی دانشگاه مازندران

مهلت ثبت نام و ارسال چکیده: 93/8/24 (مهلت تمدید نخواهد شد)

نحوه ثبت نام:

ارسال فرم ثبت نام آنلاین و فیش بانکی مربوط به هزینه شرکت در سمینار به نشانی الکترونیکی:  rchfm@umz.ac.ir

نشانی سایت مرکز:www.umz.ac.ir/rchfm   

جدول زمان بندي سخنرانی هاي هفتمین سمینار تخصصی ابرساختارهاي جبري و ریاضیات فازي